Υπηρεσίες

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποτελεί το σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό κάθε έργου. Ακολουθώντας μια επιστημονική μεθοδολογία ανάλυσης των δεδομένων, μορφώνεται η αρχιτεκτονική λύση, έχοντας ως στόχο το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα, τη λειτουργικότητα των χώρων και την άνετη διαβίωση των χρηστών.

Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, κάθε έργο προσεγγίζεται μοναδικά μέσω μιας συνθετικής διαδικασίας, η οποία αποτελείται από τα εξής στάδια:

01. Έρευνα & ανάλυση: Κάθε γεωγραφική περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάθε κατασκευή καλείται να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο σκοπό και κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες. Αυτές οι παράμετροι διερευνώνται σχολαστικά και θέτουν τις βάσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. 

02. Αρχιτεκτονική προμελέτη: Πρόκειται για το πιο δημιουργικό στάδιο του έργου, όπου το κτίριο σχεδιάζεται ως σύνολο, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η αρχιτεκτονική λύση παρουσιάζεται μέσω σχεδίων κατόψεων και τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών απεικονίσεων υψηλής ποιότητας, προκειμένου το έργο να γίνει πλήρως αντιληπτό από τους ενδιαφερόμενους. 

03. Βελτιστοποίηση & Οριστική μελέτη: Ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνο όταν κάθε στοιχείο του διαθέτει έναν ουσιαστικό ή λειτουργικό τρόπο ύπαρξης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τυχόν δικά σας σχόλια/παρατηρήσεις που θα ανακύψουν μετά την πρώτη παρουσίαση της αρχιτεκτονικής προμελέτης, αναλύονται εκ νέου και ενσωματώνονται σε μία διαδικασία βελτιστοποίησης. Στόχος είναι να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καταλήξουμε στην οριστική αρχιτεκτονική μελέτη. 

04. Μελέτη εφαρμογής: Σε έργα που παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών εφαρμογής και σύνταξης σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών. Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής είναι το σύνολο των σχεδίων που αφορούν τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες καθώς και τις προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων υλικών. Τα σχέδια παραδίδονται σε 2D και όπου απαιτείται και σε 3D προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή τους από τα εμπλεκόμενα μέρη του έργου.

Πρόκειται για τη μελέτη στο εσωτερικό κέλυφος του κτιρίου. Σε ένα νέο κτίριο, η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να εκπονηθεί είτε σε αρχικό στάδιο αποτελώντας κομμάτι της συνολικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, συνήθως παράλληλα με την κατασκευή του έργου. Η αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικών χώρων μπορεί να εκπονηθεί και για τη μερική ή πλήρη ανακαίνιση ενός υφιστάμενου χώρου. Σε κάθε περίπτωση γίνεται η βελτιστοποίηση σε λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του χώρου και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

01. Μελέτη και ανάλυση του χώρου: Στην περίπτωση μιας υφιστάμενης κατασκευής γίνεται αρχικά λεπτομερής αποτύπωση του χώρου και ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων, ώστε ο χώρος να διερευνηθεί ως προς την δυναμική του. Ταυτόχρονα καθορίζεται ο στόχος βάσει των αναγκών των χρηστών, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο. 

02. Προμελέτη αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων: Αναπτύσσεται η κεντρική ιδέα λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του χώρου και τον επιθυμητό στόχο. Η παρουσίαση της προμελέτης γίνεται σε επίπεδο κατόψεων και 3d φωτορεαλιστικών υψηλής ποιότητας. 

03. Οριστική μελέτη αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων: Στόχος της οριστικής μελέτης είναι η δημιουργία της βέλτιστης λύσης που θα ανταποκρίνεται και θα αντανακλά τις αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες των χρηστών. Έτσι, σε συνέχεια της παρουσίασης της προμελέτης γίνεται σύσκεψη με τον ενδιαφερόμενο. Η κεντρική ιδέα αναπροσαρμόζεται και τροποποιείται ώστε να καταλήξουμε στην ιδανικότερη λύση και να οριστικοποιηθεί η μελέτη. 

04. Μελέτη εφαρμογής: Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η μελέτη, παράγονται όλα τα απαραίτητα σχέδια που απαιτούνται για την ορθή διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών από τα εμπλεκόμενα τεχνικά συνεργεία.

Ένα οικοδομικό έργο, όσο καλά μελετημένο και αν είναι αυτό, είναι βέβαιο πως δε θα υλοποιηθεί άρτια, ούτε θα καταφέρει να φτάσει την πραγματική του δυναμική εάν η κατασκευή του δεν πραγματοποιηθεί κάτω από ένα ασφαλές περιβάλλον ελέγχου. Η ανάθεση της κατασκευής του έργου σας σε άτομα δίχως καμία πιστοποίηση στον τομέα, θα σας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον. Η ομάδα μηχανικών του γραφείου μας, μπορεί αν αναλάβει εξ ολοκλήρου την κατασκευή και τη διοίκηση του οικοδομικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την άρτια τεχνικά εκτέλεση των εργασιών και την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού.

Η καθημερινή ενασχόληση των μηχανικών του γραφείου με την κατασκευή του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Πλήρη παρακολούθηση και οργάνωση όλων των εργασιών
Δειγματοληπτικούς ελέγχους ποιότητας υλικών
Απαίτηση εφαρμογής προτύπων
Τήρηση καρτέλας ΕΦΚΑ και δήλωση εργαζομένων
Επίβλεψη μέτρων ασφαλείας
Σύνταξη ενημερωμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων “ως κατασκευάσθει” (as-built)

Επιπρόσθετα των υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και παρακολούθησης-κατασκευής οικοδομικών έργων, διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε μια πληθώρα τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών μηχανικού όπως: 

Έκδοση οικοδομικών αδειών
Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
Αρχιτεκτονική αποτύπωση κτιρίων
Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων
Στατικές μελέτες – Μελέτες αποτίμησης στατικής επάρκειας κτιρίων
Μελέτες επισκευών & ενισχύσεων υφιστάμενων κτιρίων
Μελέτες προσβασιμότητας για ΑμεΑ & εμποδιζόμενα άτομα
Μελέτες ενεργειακής απόδοσης και μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κατά τον ΚΕΝΑΚ
Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Ρυθμίσεις αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4495/2017
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
Συμβουλευτική ακινήτων – Υποστήριξη αγοραπωλησιών – Υπηρεσίες Real Estate