Διαδικασία

01. Διαβούλευση

Αρχικά, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, θα ορίσουμε μια πρώτη συνάντηση όπου θα συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό, το μέγεθος, και τυχόν άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου που επιθυμείτε να σχεδιάσουμε για εσάς.

02. Αρχιτεκτονική προμελέτη

Πρόκειται για το βασικότερο στάδιο του έργου, όπου το κτίριο σχεδιάζεται ως σύνολο, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η αρχιτεκτονική λύση παρουσιάζεται μέσω σχεδίων κατόψεων και τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών απεικονίσεων υψηλής ποιότητας, προκειμένου το έργο να γίνει πλήρως αντιληπτό από τους ενδιαφερόμενους.

03. Οριστική μελέτη

Είναι το στάδιο κατά το οποίο οριστικοποιείται η αρχιτεκτονική μελέτη και περιγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα χαρακτηριστικά του έργου. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια προωθούνται στην αρμόδια ομάδα μηχανικών του γραφείου και συνεργατών μηχανικών (Τοπογράφο Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες μελέτες στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

04. Διεκπεραίωση οικοδομικής άδειας

Έχοντας ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες μελέτες, ακολουθεί η επίπονη αλλά παρόλα αυτά αναγκαία διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποδεσμεύοντάς σας από κάθε είδους επαφή με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

05. Κατασκευή

Η ανέγερση κάθε νέου έργου αποτελεί μια πρόκληση για εμάς. Η ομάδα μηχανικών του γραφείου μας εγγυάται την άρτια οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών καθώς και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν στο εργοτάξιο.

06. Παράδοση του έργου

Η στιγμή της παράδοσης του έργου, αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή περηφάνειας για εμάς. Η παράδοση του κλειδιού, δεν επιτρέπει μόνον την είσοδο στη νέα σας κατοικία, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί την έναρξη ενός διαφορετικού τρόπου ζωής.