Δύο Εξοχικές Κατοικίες στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας

Δύο Εξοχικές Κατοικίες στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας

LOCATION:

Ξηρόκαμπος
Μεσσηνία

DESIGN TEAM:

Ε. Λιακοπούλου
Κ. Γκότσης

DESIGN YEAR:
2022
AREA:
145 + 145
m2